Dotace


ČINNOST KLUBU FINANČNĚ PODPORUJÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

DĚKUJEME ZA POSKYTNUTÉ DOTACE, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ FUNGOVÁNÍ KLUBU ZABEZPEČIT !!!
Statutární město Brno     Jihomoravský kraj
ROK 2020

- Dotace z rozpočtu JMK, SKKP Handball Brno - Podpora vrcholového kolektivního sportu v JM v roce 2020

(Jihomoravský kraj, částka 360 000,00 CZK, smlouva č.13334052 ze dne 23.10.2020).

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2020 - ž.č. 14/KS - podpora brněnských kolektivních sportů - házená

(Statutární město Brno, částka 492 000,00 CZK , smlouva č.6720093794 ze dne 29.09.2020).

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v oblasti TV a sportu pro rok 2020, ž.č. 104a - činnost a soutěže v házené

(Statutární město Brno, částka 430 000,00 CZK, smlouva č.6720091862 ze dne 22.05.2020).

- Smlouva o poskytnutí dotace na podporu vrcholového sportu č. ž. 13/I. na rok 2020 - házená

(Statutární město Brno, částka 2 753 000,00 CZK, smlouva č.6720090617 ze dne 07.04.2020).

- Dotace z rozpočtu JMK, Podpora vrcholového kolektivního sportu v JMK 2019/2020

(Jihomoravský kraj, částka 576 000,00 CZK, smlouva č.10205596 ze dne 02.12.2019).

Výše uvedené dotace byly použity na úhradu nákladů extraligového družstva a to zejména na:

  1. odměny hráčů, trenérů a realizačního týmu
  2. ubytování a strava na soustředěních
  3. nákup sportovního vybavení hráčů
  4. pronájem sportovišť
  5. doprava na zápasy


- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na mládežnický sport 2020/2021, ž.č. 104c/MS - házená

(Statutární město Brno, částka 362 000,00 CZK, smlouva č.6720092914 ze dne 07.07.2020).

- Dotace z rozpočtu JMK, Činnost sportovního klubu v roce 2020

(Jihomoravský kraj, částka 100 000,00 CZK, smlouva č.12449224 ze dne 23.07.2020).

Výše uvedené dotace byly použity na úhradu nákladů mládežnických družstev a to zejména na:

  1. odměny trenérů
  2. ubytování a strava na soustředěních
  3. nákup sportovního vybavení hráčů
  4. pronájem sportovišť
  5. doprava na zápasy

ROK 2019

- Dotace z rozpočtu JMK, Činnost sportovního klubu v roce 2020

(Jihomoravský kraj, částka 150 000,00 CZK, smlouva č.9600706 ze dne 24.09.2020).

- Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na podporu kolektivních sportovních odvětví pro rok 2019 – ž.č. 12/KS - házená - muži

(Statutární město Brno, částka 1 198 000,00 CZK, smlouva č.6719093844 ze dne 23.09.2019).

- Neinvestiční dotace na podporu mládežnického sportu pro rok 2019 - ž.č. 108d/MS - házená

(Statutární město Brno, částka 389 000,00 CZK, smlouva č.6719093148 ze dne 19.07.2019).

- Neinvestiční dotace TV a sport 2019, ž.č. 108a - činnost a soutěže v házené

(Statutární město Brno, částka 430 000,00 CZK, smlouva č.6719091062 ze dne 08.04.2019).

- Dotace na podporu vrcholového sportu č.ž. 13/I. na rok 2019 - házená

(Statutární město Brno, částka 3 493 000,00 CZK, smlouva č.6719090091 ze dne 21.02.2019).

- Dotace z rozpočtu JMK, JKULK – Podpora činnosti klubu – Extraliga ČR

(Jihomoravský kraj, částka 520 000,00 CZK, smlouva č.6059199 ze dne 29.08.2018).