Dotace


ČINNOST KLUBU FINANČNĚ PODPORUJÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

DĚKUJEME ZA POSKYTNUTÉ DOTACE, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ FUNGOVÁNÍ KLUBU ZABEZPEČIT !!!
Statutární město Brno Jihomoravský kraj

NSA Visegrad Fund

ROK 2023

-Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, SKKP Handball Brno, z.s. – podpora mládežnického sportu v roce 2023

-Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, Podpora vrcholového sportu pro rok 2023

-Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2023 za účelem uspořádání mezinárodního turnaje v házené „Kénik Cup 2023“

-Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, Podpora sportu pro rok 2022 – Mládežnický sport

-Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky, Výzva 14/2021 „Můj klub 2022“

Visegrad Fund - projekt „Learning from each other“ (SKKP Handball Brno & PLER Budapest)

-Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu městské části Brno-Královo Pole

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, Podpora pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2023 za účelem uspořádání mezinárodního turnaje v házené mužů, staršího a mladšího dorostu – Kénik Cup 2023

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, Podpora pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2023 za účelem uspořádání mezinárodního turnaje v házené mladších a starších žáků – Hotel Vista Cup 2023

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, Podpora sportovních odvětví pro rok 2023 za účelem úhrady výdajů spojených s účastí v evropské pohárové soutěži v házené mužů v roce 2023

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, Podpora sportu pro rok 2023 – Mládežnický sport

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, Podpora sportu pro rok 2023 – Pravidelná sportovní činnost dospělých


ROK 2022

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, SKKP Handball Brno, z.s. – podpora mládežnického sportu v roce 2022

(Jihomoravský kraj, částka 150 000,00 CZK, smlouva č. JMK077900/22/OŠ ze dne 2.11.2022)

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, Podpora vrcholového sportu pro rok 2022

(Statutární město Brno, částka 3 547 000,00 CZK, smlouva č. 5122090559 ze dne 11.3.2022)

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2022 za účelem uspořádání mezinárodního turnaje v házené „Kénik Cup 2022“

(Statutární město Brno, částka 323 000,00 CZK, smlouva č. 5122092563 ze dne 8.6.2022)

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna, Podpora sportu pro rok 2022 – Mládežnický sport

(Statutární město Brno, částka 2 295 000,00 CZK, smlouva č. 5122093142 ze dne 29.7.2022)

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky, Výzva 14/2021 Můj klub 2022

(Národní sportovní agentura, částka 290 250,00 CZK, č.j. NSA-MK22-03016/2021/MK22/3 ze dne 26.8.2022)

ROK 2021

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – č.ž. 13/I. - Podpora vrcholového sportu pro rok 2021

(Statutární město Brno, částka 2 652 000,- Kč, smlouva č.5121090454 ze dne 19.02.2021)

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – č.ž. 33/VA. - Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2021za účelem uspořádání mezinárodního turnaje v házené Kénik Cup 2021 ve městě Brně

(Statutární město Brno, částka 200 000,- Kč, smlouva č.5121093516 ze dne 22.09.2021)

- Smlouva o financování malého projektu Program Interreg / Rakousko – Česká republika

(Fond malých projektů Rakousko – Česká republika, částka 19 707,51 €, č.p. KPF-02-201, smlouva ze dne 5.2.2021)

- Dotace ze státního rozpočtu České republiky – Výzva 2/2020 Můj klub 2021

(Národní sportovní agentura, částka 386 593,75 Kč, č.j. NSA – MK21-03718/2020/MK21)

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – č.ž. 66/MS – Podpora sportu pro rok 2021 – Mládežnický sport

(Statutární město Brno, částka 814 00,- Kč, smlouva č.5121092719 ze dne 14.06.2021)

- Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – č.ž. 12/IDC – Individuální dotace

(Statutární město Brno, částka 850 000,- Kč, smlouva č.5122090260 ze dne 31.01.2022)


ROK 2020

- Dotace z rozpočtu JMK, SKKP Handball Brno - Podpora vrcholového kolektivního sportu v JM v roce 2020

(Jihomoravský kraj, částka 360 000,00 CZK, smlouva č.13334052 ze dne 23.10.2020).

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2020 - ž.č. 14/KS - podpora brněnských kolektivních sportů - házená

(Statutární město Brno, částka 492 000,00 CZK , smlouva č.6720093794 ze dne 29.09.2020).

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v oblasti TV a sportu pro rok 2020, ž.č. 104a - činnost a soutěže v házené

(Statutární město Brno, částka 430 000,00 CZK, smlouva č.6720091862 ze dne 22.05.2020).

- Smlouva o poskytnutí dotace na podporu vrcholového sportu č. ž. 13/I. na rok 2020 - házená

(Statutární město Brno, částka 2 753 000,00 CZK, smlouva č.6720090617 ze dne 07.04.2020).

- Dotace z rozpočtu JMK, Podpora vrcholového kolektivního sportu v JMK 2019/2020

(Jihomoravský kraj, částka 576 000,00 CZK, smlouva č.10205596 ze dne 02.12.2019).

Výše uvedené dotace byly použity na úhradu nákladů extraligového družstva a to zejména na:

  1. odměny hráčů, trenérů a realizačního týmu
  2. ubytování a strava na soustředěních
  3. nákup sportovního vybavení hráčů
  4. pronájem sportovišť
  5. doprava na zápasy


- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na mládežnický sport 2020/2021, ž.č. 104c/MS - házená

(Statutární město Brno, částka 362 000,00 CZK, smlouva č.6720092914 ze dne 07.07.2020).

- Dotace z rozpočtu JMK, Činnost sportovního klubu v roce 2020

(Jihomoravský kraj, částka 100 000,00 CZK, smlouva č.12449224 ze dne 23.07.2020).

Výše uvedené dotace byly použity na úhradu nákladů mládežnických družstev a to zejména na:

  1. odměny trenérů
  2. ubytování a strava na soustředěních
  3. nákup sportovního vybavení hráčů
  4. pronájem sportovišť
  5. doprava na zápasy

ROK 2019

- Dotace z rozpočtu JMK, Činnost sportovního klubu v roce 2020

(Jihomoravský kraj, částka 150 000,00 CZK, smlouva č.9600706 ze dne 24.09.2020).

- Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na podporu kolektivních sportovních odvětví pro rok 2019 – ž.č. 12/KS - házená - muži

(Statutární město Brno, částka 1 198 000,00 CZK, smlouva č.6719093844 ze dne 23.09.2019).

- Neinvestiční dotace na podporu mládežnického sportu pro rok 2019 - ž.č. 108d/MS - házená

(Statutární město Brno, částka 389 000,00 CZK, smlouva č.6719093148 ze dne 19.07.2019).

- Neinvestiční dotace TV a sport 2019, ž.č. 108a - činnost a soutěže v házené

(Statutární město Brno, částka 430 000,00 CZK, smlouva č.6719091062 ze dne 08.04.2019).

- Dotace na podporu vrcholového sportu č.ž. 13/I. na rok 2019 - házená

(Statutární město Brno, částka 3 493 000,00 CZK, smlouva č.6719090091 ze dne 21.02.2019).

- Dotace z rozpočtu JMK, JKULK – Podpora činnosti klubu – Extraliga ČR

(Jihomoravský kraj, částka 520 000,00 CZK, smlouva č.6059199 ze dne 29.08.2018).